Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Oddelenie zvukových štúdií


ÚvodO knižniciOddelenia SKN

Zvukové štúdiá zabezpečujú:

  • nahrávanie a spracovanie zvukových kníh a zvukových časopisov,
  • kopírovanie a opravy zvukových kníh a zvukových časopisov, 
  • digitalizáciu analógových zvukových nahrávok,
  • archívovanie originálov zvukových kníh a časopisov,
  • výber a angažovanie načítavateľov zvukových kníh a časopisov


Zvukové knihy a časopisy sú nahrávané v dvoch zvukových štúdiách, ktoré sú vybavené modernou digitálnou nahrávacou technikou. Ročná produkcia štúdií je v priemere 140-150 nových titulov zvukových kníh v rozsahu 1400-1500 hodín zvukového záznamu a 140 zvukových časopisov v rozsahu 175 hodín zvukového záznamu. Prácu načítavateľov vykonávajú herci zo slovenských divadiel, hlásatelia z médií, ale aj amatéri, ktorí majú potrebné hlasové schopnosti a uspeli pri hlasovej skúške. Následne sa nahrávky zo štúdií na dvoch pracoviskách spracovania zvukového záznamu upravujú do podoby zvukovej knihy či zvukového časopisu na CD vo formáte MP3. Originály zvukových kníh a časopisov  sú archivované fyzicky na CD  v archíve originálov zvukových dokumentov a elektronicky v digitálnom archíve SKN. Z nich sa na pracovisku kopírovania ročne vyhotoví cez 3000 kópií zvukových kníh  a cez 10 tisíc kópií zvukových časopisov na CD vo formáte MP3.

Skôr nahrané analógové nahrávky zvukových kníh, archívované ešte na pôvodných nosičoch (magnetofónových pásoch a kazetách) sú postupne digitalizované a upravované do podoby MP3 na dvoch pracoviskách digitalizácie zvukových dokumentov. Ročná kapacita týchto pracovísk je cez 500 zvukových kníh v rozsahu 5000 hodín zvukového záznamu.

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2015. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].