Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Adresy organizácií pre NS


ÚvodO knižniciAdresy organizácií pre NS

Adresy organizácií pre NS

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Úrad)
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel.: 02/6920 3420
fax: 02/654 20 842
e-mail: unss@unss.sk
web: www.unss.sk

Nové telefónne čísla na Úrad ÚNSS

Nedávno bola na Úrade ÚNSS inštalovaná nová telefónna ústredňa. Jej výhodou okrem iného je, že pokiaľ volajúcemu telefón nezdvihne volaná linka, automaticky ho prepojí na pracovníka, ktorý je v danom čase prítomný a poverený zabezpečením telefónnych kontaktov. Prípady neúspešných volaní na Úrad by sa mali znížiť na minimum.
Nové telefónne číslo na Úrad ÚNSS je 02/6920 3420, kde sa vám ozve Vierka Zárecká, asistentka riaditeľky ÚNSS. Pri zámene posledného dvojčíslia sa spojíte priamo s účastníkom, resp. oddelením, s ktorým chcete hovoriť.
Zoznam telefónnych čísel oddelení Úradu ÚNSS:
Asistentka predsedu ÚNSS ........................... 02/6920 3430
CETIS – zástupca vedúceho oddelenia ......... 02/6920 3438
Ekonomické oddelenie.................................. 02/6920 3427, 02/6920 3428
Odd. pre soc. poradenstvo a rehabilitáciu..... 02/6920 3424
Odd. odstraňovania dopr. a archit. bariér..... 02/6920 3426
Výcviková škola pre vodiacich psov ............ 02/6920 3431
Krajské stredisko ÚNSS v Bratislave ............. 02/6920 3442
Zmena čísla pevnej linky by sa mala dotknúť aj spoločnosti Tyflocomp. Aktuálne ostáva číslo do predajne pomôcok 02/6542 4897 a mobilné čísla 0948 535 570 a 0948 535 580.

Centrum technických a informačných služieb (CETIS)
tel.: 02/654 20 796
fax: 02/654 20 842
e-mail: unss@unss.sk
web: www.unss.sk
TYFLOCOMP, s.r.o.
Predaj pomôcok pre NS
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel.: 02/654 24 897
fax: 02/654 20 842
e-mail: tyflocomp@tyflocomp.sk
web: www.tyflocomp.sk
Výcviková škola pre vodiacich psov (VŠVP)
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel.: 02/654 20 796
e-mail: guidedog@unss.sk

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2010. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].