Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Adresy inštitúcií pre vzdelávanie, rehabilitáciu a informácie NS


ÚvodO knižniciAdresy organizácií pre NS

Adresy inštitúcií pre vzdelávanie, rehabilitáciu a informácie NS
Spojená škola internátna
Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
Špeciálna materská škola internátna
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
 
Nám. Štefana Kluberta 2
054 01 Levoča
tel.: 053/451 23 95
e-mail: zsinevlev@spisnet.sk
web: www.zsklule.edu.sk
ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich
Materská škola pre ZP
Špeciálna základná škola pre slabozrakých a nevidiacich
Základná umelecká škola pre ZP
Špeciálno-pedagogická poradňa
Svrčia 6
842 11 Bratislava-Karlova Ves
tel.: 02/654 20 948, 654 25 722
web: www.zsisvrciaba.edu.sk
Základná škola
Gemerská 2, 040 00 Košice
tel.: 055/625 19 78
e-mail: zsgemerska@stonline.sk  
(školu navštevujú aj NS žiaci)
Evanjelická pomocná škola internátna pre hluchoslepé deti
082 07 Červenica 114
tel.: 051/779 02 15
Spojená škola internátna.
Nám. Štefana Kluberta 1
054 44 Levoča
tel.: 053/451 25 35
e-mail: sounevidiacich@stonline.sk  
web: www.souklule.edu.sk
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
odbor masér pre zrakovo postihnutú mládež
Kláštorská 24 A, 054 13 Levoča
tel.: 053/451 22 41, 451 22 69
e-mail: szs@szslevoca.sk  
web: www.szslevoca.sk
Múzeum špeciálneho školstva
Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
tel.: 053/451 28 63
Podporné centrum pre ZP študentov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
vedúca: PaedDr. Elena Mendelová, CSc.,
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel. a fax: 02/654 24 862
e-mail: info@cezap-www.fmph.uniba.sk
http://cezap-www.fmph.uniba.sk
Centrum podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich
vedúci: RNDr. Milan Hudec
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/413 22 36
e-mail: mhudec@fpv.umb.sk
web: www.fpv.umb.sk/mhudec
Bezbariérové centrum
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
tel.: 055/602 26 54
vedúci: Prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
e-mail: Dusan.Simsik@tuke.sk  
web: www.tuke.sk/AC/indexbbc.html
Občianske združenie T2B
Pifflova 2, 851 01 Bratislava
tel.: 0907 531 017
e-mail: t2b@t2b.sk  
(spracovanie textov do digitálnej podoby)
Digibooks
digitálna knižnica pre nevidiacich
(projekt občianskeho združenia Infoblind)
www.digibooks.sk
Ambulancia pre slabozrakých
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
MUDr. Eva Gajdošová
Ludvíka Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/441 32 10
(ambulancia je súčasťou Vitreoretinálnej ambulancie na poliklinike na 3. poschodí; telefonické objednávanie počas celého týždňa, ambulancia v pondelok a piatok.)
Firma Švec a spol., s.r.o.
(výroba a oprava Pichtových strojov)
Staničná 502, 952 01 Vráble
tel.: 037/783 34 45
e-mail: svec@svecaspol.sk  
web: www.svecaspol.sk
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel.: 053/451 36 49,
riaditeľ: 053/451 33 90
e-mail: rszp@rszp.sk, riaditel@rszp.sk  
web: www.rszp.sk
Domov sociálnych služieb pre dospelých
Ul. SNP 73, 900 84 Báhoň
tel.: 033/645 51 56
Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska
sekretariát
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
tel., fax a záznamník: 052/772 10 12
e-mail: snss@internet.sk  
web: www.snss.sk
Redakcia časopisov pre nevidiacich a slabozrakých
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
Štúrova 36, 054 65 Levoča
tel. a fax: 053/451 42 14
ústredňa: 053/451 34 87-8
e-mail: redakcia@skn.sk, skn@skn.sk  
web: www.skn.sk  
Redakcia Zory
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 00420/221 462 176
fax: 00420/221 462 175
e-mail: zora@sons.cz
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1
tel.: 00420/222 210 492, 222 211 523
e-mail: ktn@ktn.cz  
web: www.ktn.cz

Univerzita Karlova v Praze
Katolická teologická fakulta
Knihovna - Oddělení pro nevidomé
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 00420/220 181 271
e-mail: knn@ktf.cuni.cz 
web: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-267.html

Diakonie ČCE
Středisko pro zrakově postižené
Klimentská 18, 110 15 Praha 1
tel.: 00420/222 316 306
e-mail: czp@diakoniecce.cz
www.szp.diakoniecce.cz
Elektro-Ľudib, výrobné družstvo invalidov
Potočná 42, 900 84 Báhoň
tel.: 033/645 52 93-4
Univerzal, výrobné družstvo invalidov
Pod kamenným vrchom 1, 054 01 Levoča
tel.: 053/451 37 41

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2010. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].