Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Oddelenie tlače a expedície


ÚvodO knižniciOddelenia SKN

Oddelenie tlače a expedície

Úlohou oddelenia je spracovanie a výroba braillovských a čiernotlačových dokumentov so zväčšeným typom písma (časopisy, knihy, učebnice a aktuality podľa požiadavky používateľov).

Oddelenie zabezpečuje:

 • prípravu matríc pre mechanickú sadzbu braillovskej tlače,
 • sadzbu braillovskej tlače,
 • sadzbu pre počítačovú tlač kníh a periodík v Braillovom písme,
 • obťahy pre korigovanie textov v Braillovom písme,
 • korektúry vysádzaných textov,
 • počítačovú tlač,
 • digitalizáciu tlačových textov pomocou špeciálnych aplikačných programov a ich ďalšie spracovanie pre výstup braillovský, čiernotlačový a digitálny (prenos informácií na disketách a prostredníctvom siete),
 • tlač periodík a kníh v Braillovom písme,
 • dotlač kníh podľa požiadaviek používateľov,
 • výrobu reliéfnych obrázkov, plánov a máp,
 • knihárske práce,
 • evidenciu odberateľov periodík,
 • expedíciu periodík a kníh,
 • predaj papiera pre slepeckú tlač.

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2010. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].