Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ekonomicko-hospodárske oddelenie


ÚvodO knižniciOddelenia SKN

Ekonomicko - hospodárske oddelenie:

 • spracúva plány a rozpočty finančných nákladov SKN,
 • sústavne sleduje a kontroluje čerpanie rozpočtu SKN, 
 • vypracúva polročnú, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení SKN,
 • plní všetky úlohy účtovnej evidencie, styk s bankou, fakturáciu, 
 • pripravuje podklady na zúčtovanie miezd, sleduje evidenciu dochádzky, nárok a čerpanie dovolenky na zotavenie, sleduje čerpanie mzdových prostriedkov a ďalšie práce súvisiace s oblasťou PAM, evidenciu dohôd o vykonaní práce, 
 • vykonáva pokladničnú službu, 
 • likviduje cestovné príkazy, 
 • stará sa o ochranu a správu majetku, zabezpečuje priebežnú údržbu majetku, vedie jeho operatívnu evidenciu v inventárnych knihách a kartách, 
 • zabezpečuje a zodpovedá za materiálno-technické zásobovanie SKN a skladovanie materiálu, 
 • zabezpečuje autoprevádzku finančne a materiálovo, 
 • udržuje hygienu na pracoviskách SKN, vykurovanie a iné technicko-prevádzkové činnosti, revízie, kontroly, vedie odpadové hospodárstvo, 
 • vedie evidenciu zákazkových listov zvukových, braillovských a čiernotlačových dokumentov, 
 • zabezpečuje prevádzku chránených pracovísk, sleduje čerpanie nákladov a vypracúva žiadosti pre ÚPSVR na prevádzkové náklady chránených pracovísk, 
 • realizuje vrátnicke a telefonické služby.
[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2006. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].