Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Zvukové knihy WMA DRM 10


Digitálna knižnicaZvukové knihy - info › Zvukové knihy WMA DRM 10

Audioknihy a Digitálna knižnica Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu
Mgr. Norbert VéghPrehrávanie zvukových kníh WMA DRM 10 v mobilných zariadeniach (november 2014):
Zvukové knihy WMA DRM 10 prehrávajú zariadenia na tejto linke:

Odporúčame hlavne nasledovné možnosti prehrávania:

  • MP3 prehrávače: Sandisk Sansa (napr. ClipZip) 
  • mobilné telefóny Nokia so systémom Symbian
  • mobilné telefóny Samsung (Samsung Galaxy S1, S2, S3, S4, S5, S3mini, S4mini S5mini a Note) so systémom Android

Zvukové knihy (ďalej ZK) už mnoho desaťročí patria medzi najdôležitejšie prvky knižničého fondu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej SKN). Budúci rok si pripomenieme 50. výročie prvej ZK, ktorá sa nahrala v našej knižnici, pričom v roku 2010 vznikla aj päťtisíca ZK. Počas tohto obdobia boli míľniky, ktoré sú hodné pripomenutia. Vývoj ZK začal nahrávaním na magnetofónové pásy či cievky, neskôr na magnetofónové kazety. V roku 1997 bola vyrobená prvá DAISY (Digital Audiobased Information System) kniha, čím začala digitalizácia v SKN. Od roku 2004 sú zvukové knihy a časopisy nahrávané digitálne v oddelení zvukových štúdií, ktoré zodpovedá aj za ich kvalitu. V roku 2006 vznikla Digitálna knižnica SKN (ďalej DK) ktorá je prevádzkovaná na webovej stránke www.skn.sk .
V úvode je nutné poznamenať, že SKN je špeciálna knižnica, ktorá poskytuje svoje služby zrakovo postihnutým používateľom a od iných knižníc sa líši aj tým, že všetky knihy a časopisy vo všetkých formátoch (v Braillovom písme, vo zvuku, či digitálne) vyrába sama. Zároveň musí zabezpečiť také postupy pri šírení kníh a časopisov, aby bol dodržaný Autorský zákon.
Webová stránka knižnice je úzko prepojená so službami Digitálnej knižnice. Je preto potrebné vymenovať funkcie stránky, ktoré dopĺňajú obrovské možnosti prehrávania ZK nielen z klasických CD vo formáte MP3, ale aj ich využívanie on-line.
Počas piatich rokov fungovania DK sme sa snažili o postupné vylepšovanie jej všetkých funkcií. Podstatou DK je možnosť počúvať ZK on-line priamo z webovej stránky. U registrovaného používateľa, ktorý sa sám na stránke zaregistroval, si overíme či patrí medzi zrakovo postihnutých používateľov a následne mu aktivujeme jeho prihlasovacie meno a heslo. Zaregistrovaný používateľ si môže z webovej stránky sťahovať zvukové knihy a časopisy vo formáte WMA DRM 10. Po prvom zadaní mena a hesla získa z nášho servera licenciu na prehrávanie zvukových súborov. Táto licencia mu umožňuje prehrávať dokumenty počas nasledovného roka. Počúvanie ZK je zdarma. Počúvanie všetkých čísel štyroch zvukových časopisov (Nový život, Prameň, Novet a Nádej) stojí spolu ročne 1 €. Počúvať môžu naši čitatelia ľubovoľnú kapitolu, alebo si stiahnu celú knihu naraz ako jeden ZIP súbor.
V začiatkoch fungovania DK bolo nutné jednu ZK sťahovať aj niekoľko hodín. Na sklonu minulého roka sme zvýšili rýchlosť internetového pripojenia na 10 Mbit/s, čo umožňuje 500 MB knihu stiahnuť za 15 minút. Na prehrávanie ZK odporúčame OS Windows. V začiatkoch DK sa mohli ZK počúvať s OS Win ´98, dnes majú používatelia aj 64 bitovú verziu Win7. Bez problémov fungujú naše knihy s hlasovým výstupom NVDA (NonVisual Desktop Access, www.nvda-project.org). Pri hlasovom výstupe Jaws odporúčame na počúvanie známy program Winamp. Okrem počúvania ZK na počítači môžu čitatelia používať aj MP3 prehrávače, ktoré podporujú formát WMA DRM 10 (najpoužívanejšie sú značky Transcend, Sony, Sandisk). Ich ceny sú od 33 € vyššie, takže sú cenovo dostupné. Mnohé knižnice (napr. v Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, Starej Ľubovni, Lučenci, Nových Zámkoch,...) požičiavajú tieto prehrávače pre nevidiacich, pričom nevidiaci si má možnosť vybrať knihy, ktoré mu v knižnici do tohto prehrávača nahrajú. Ďalšia možnosť počúvania ZK je pomocou mobilných telefónov s OS Windows mobile, alebo Symbian. Z mobilných telefónov sa najviac osvedčila značka Nokia. Nevidiaci preferujú lepšie vybavené mobily s hlasovým výstupom (napr. MobileSpeak) a pripojením cez Wifi. Nájde sa však aj lacnejšie riešenie, ZK prehráva aj napr. Nokia 2730, ktorá sa dá kúpiť za 8 €, dokonca na najlacnejší paušál. Musíme však počítať s tým, že takýto lacný mobil nebude mať hlasový výstup. S príchodom mobilu Nokia C5 s hlasovým výstupom sú možnosti prehrávania ZK ešte zaujímavejšie. V prípade, že napriek týmto možnostiam by mal náš čitateľ iný mobil, či mp3 prehrávač, stále sú mu k dispozícii ZK aj na CD v bežnom formáte MP3, doplnené zvukovou pečiatkou, ktoré sú zhotovované na výkonných DVD duplikátoroch.
Mnohé služby DK sú dostupné aj bez zadania mena a hesla. Bez mena a hesla máme pripravenú demo ukážku fungovania kníh. Podobne aj bez mena a hesla si záujemcovia môžu pozrieť zoznam našej bohatej ponuky zvukových kníh. Radi by sme tento zoznam doplnili o krátke 30 sekundové ukážky, ako je to na webovej stránke Knižnice a tlačiarne pre nevidiacich K. E. Macana v Prahe.
Je našou snahou neustále zlepšovanie služieb DK, preto je na našej webovej stránke veľa informácií, ktoré dopĺňajú základné počúvanie ZK. Knihy za dajú vyhľadávať podľa názvu chronologicky aj abecedne, podľa mena autora, načítavateľa, žánru a roku vydania. Pri každej knihe je podrobná informácia vrátane anotácie z on-line OPAC katalógu. Od konca minulého roka tu nájdeme aj linku, vďaka ktorej si naši požívatelia môžu celú knihu či kapitolu stiahnuť nielen z nášho hlavného servera, ale aj zo záložného servera. Týmto krokom sme chceli prispieť nielen k zrýchleniu sťahovania kníh, ale aj k vyššej bezpečnosti a dostupnosti počas 24 hodín počas celého týždňa (24/7), prípadne pri údržbe servera, alebo výpadkoch internetu. Podarilo sa nám to vďaka rekonštrukcii PC siete i severovne a inštalovaním diskového pola IBM.
Za posledné roky sme veľmi zintenzívnili našu prácu. Každý rok sa snažíme pridávať viac a viac kníh do DK. V súčasnosti máme v DK vyše 1600 ZK a časopisov (ktoré sa skladajú z vyše 27 800 digitálnych objektov), pričom plánovaný ročný prírastok je 500 ZK. Takýto prírastok DK je možný aj vďaka projektu Digitalizácia: nevidiaci pre nevidiacich, v ktorom nám sami nevidiaci pomáhajú digitalizovať zvukové knihy z nášho archívu. Pri digitalizácii využívame aj špeciálne zariadenie Gem-digitizér, ktorý digitalizuje analógové nahrávky vyššou rýchlosťou. Od roku 2006 sa z DK stiahlo vyše 80 000 digitálnych objektov v objeme vyše 9 TB. Počet aktívnych požívateľov DK sa pohybuje okolo 200.

Rok

Prírastky DK

2006

10

2007

100

2008

124

2009

667

2010

709

 

Rok

Počet stiahnutých objektov

2006

200

2007

10363

2008

22708

2009

21087

2010

25622Uvedené ukazovatele sú aj výsledkom doplnkových funkcií DK na našej stránke. Nevidiaci hlasovaním môžu ovplyvniť poradie kníh, ktoré sa prednostne dostanú do DK, pričom v galérii hlasovania sú zaznamenané všetky hlasy od začiatku fungovania DK. Čitatelia môžu adresovať svoje návrhy edičnej komisii, ktorá návrhy posúdi a zaradí ich na spracovanie. Nevidiaci na svoje návrhy a pripomienky môžu využívať aj službu Spýtajte sa knižnice, či prispievať svojimi skúsenosťami do špecializovaných tém diskusného fóra, čo pozitívne ovplyvňuje komunikáciu medzi pracovníkmi knižnice a našimi používateľmi.
Medzi ďalšie vylepšenia webovej stránky patria prvky Webu 2.0. Zaviedli sme komentáre ku každej knihe, kde získavame cenné informácie, či už pozitívne alebo negatívne. Pri digitalizovaní zvukových kníh spred 49 rokov a pri počte 27 800 súborov sa niekedy „chybička vlúdi“. Podstatné je, že máme vypracovaný systém na odstraňovanie takýchto nedostatkov. Preto by sme boli veľmi radi, ak nám čitatelia svoje poznatky o prípadných chybách uvedú aj v príslušnej časti nášho diskusného fóra. Taktiež by sme privítali, ak by používatelia pridávali v diskusnom fóre aj osvedčené, zaujímavé linky. Takúto požiadavku vzniesli nevidiaci účastníci seminára Reset v auguste 2010. V prípade, že kvalita nahrávky je „poznačená časom“, dokážeme ju označiť istou značkou kvality.
Sme radi, že mnohí používatelia využívajú na našej stránke napr. RSS kanály, mapu stránky, či textovú verziu stránky. V časti kontakty nájdu záujemcovia okrem e-mailu a telefónnych čísel aj Google mapu s presným určením polohy našej knižnice. Každý mesiac uverejňujeme aktuálne prírastky zvukových kníh za predošlý mesiac a informujeme našich čitateľov o pripravovaných akciách. Nájdete nás aj na Facebook-u.
Napriek tomu, že o elektronické služby je čím ďalej, tým väčší záujem, nemalú pozornosť venujeme aj osvete a propagovaniu služieb digitálnej knižnice. Sme veľmi radi, keď dostaneme príležitosť navštíviť nevidiacich osobne, alebo knihovníkov v našich 30 pobočkách vo verejných knižniciach. Preto sme v roku 2010 predviedli naše služby v knižniciach v Prešove a Banskej Bystrici, predtým v Leviciach, Nitre, Košiciach a Bardejove. O našich najnovších službách sme referovali na konferencii Digitálna knižnica 2010 v Jasnej, na seminári k 20. výročiu založenia UNSS, na seminári Reset v Ždiari, na seminári Audioknihy v Bratislave. Najnovšie informácie o našich službách uverejňujeme v odborných časopisoch, napr. IT-lib, alebo v časopise Nový život. V čitárni v Levoči, ale aj v hlavnej budove SKN sme pre našich čitateľov zaviedli Wifi pripojenie. Pre čitateľov, ktorí sú z rôznych kútov Slovenska a majú technický problém pri prehrávaní ZK, dokážeme podať pomocnú ruku on-line na diaľku pomocou programu TeamViewer. Za niekoľko minút cez internet dokážeme v prípade potreby pomôcť s doinštalovaním napr. licencie na prehrávanie našich kníh. Medzi ďalšie elektronické služby patrí zasielanie časopisov vo formáte RTF a TXT e-mailom, alebo na CD. Spolu so službou Audioweb, ktorá umožňuje on-line počúvanie zvukových časopisov, máme vyše 100 odberateľov elektronických časopisov. Ďalšia zaujímavá služba je možnosť sťahovania DAISY kníh I. a II. generácie z našej webovej stránky (prvé tituly „Cesta k Internetu“ a „Kniha kráľov - Panovníci Slovenska a Slovákov“ bola skonvertovaná do formátu, ktorý prehráva špeciálny prehrávač Tomboy s hlasovým výstupom. Naďalej chceme pokračovať aj v aktivitách, aby sme podporili počúvanie DAISY kníh. Koncom roka 2010 pokračoval projekt EoD (Zasielanie kníh na objednávku) v spolupráci s Univerzitnou knižnicou, vďaka ktorému si nevidiaci mohli pomocou hlasového výstupu vypočuť zasielané textové knihy vo formáte RTF. Aj táto služba je ponúkaná pre našich čitateľov zdarma. Medzi zaujímavé služby, ktoré pribudli na stránke od konca minulého roka, je aj prístup do databáz EBSCO. Po zadaní mena a hesla majú používatelia DK prístup k plným textom časopisov, ale aj kníh, prevažne v angličtine.
V minulom roku sme zaviedli na stránke aj sledovanie počtu kliknutí na jednotlivé knihy. Vychádzame z toho, že čím je kniha zaujímavejšia, tým viac návštevníkov si ju pozrie. Medzi nové funkcie patrí aj to, že pri každej zvukovej knihe na stránke sa nachádza ponuka najzaujímavejších titulov z toho istého žánru. Túto funkciu zrejme mnohí poznajú z YouTube. Začali sme budovať katalóg autorov DK, aby sa čitateľ dozvedel viac aj o autorovi zvukovej knihy.
V závere roku 2010 sme sa v Bratislave zúčastnili medzinárodného seminára o audioknihách, kde nás Marcus Rahm z Nemecka oboznámil s projektom Digitálnej knižnice v Nemecku, ktorý začal v roku 2009. Na seminári Moderné knižničné služby a ich efektívna prezentácia nás pán Wolfgang Tiedtke z knižnice v Hamburgu podrobnejšie informoval o nemeckom projekte, do ktorého je zapojených približne 190 knižníc z Nemecka. Z archívu ich digitálnej knižnice si môžu čitatelia stiahnuť audioknihy, knihy a časopisy v textovej forme, videá. Všetky súbory sú chránené systémom DRM. Porovnali sme ich s našou digitálnou knižnicu. Zistili sme že, obidve digitálne knižnice používajú systém WMA DRM 10 a pracujú na veľmi podobných princípoch. Pán Marcus Rahm sa vyjadril, že naši čitatelia majú oproti ich čitateľom isté výhody pri sťahovaní hlavne väčších zvukových kníh.
Na záver by som chcel vysloviť presvedčenie, že aj v roku 5. výročia fungovania DK zavedieme ďalšie zaujímavé funkcie a naďalej budeme rozširovať ponuku o ďalšie tituly kníh a časopisov.


Norbert Végh,
vedúci odd. IT a digitálnej knižnice, SKN Levoča
norbert.vegh@skn.sk

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2016. [Webmaster: spravca@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].