Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Prevziať program NVDA


Digitálna knižnicaHlasový výstup › Prevziať program NVDA

Používanie NVDA bez inštalácie

  1. Stiahnite si program NVDA 
  2. Návod od Ondreja Rosika na inštaláciu nájdete nižšie

    Návod:

NVDA už nie je v dvoch balíkoch - Používateľ rozhoduje, či chce prenosnú alebo inštalačnú verziu po prvom spustení NVDA. Postup:

Ak ste si stiahli NVDA a chcete ho nainštalovať, spustite stiahnutý súbor a aktivujte tlačidlo Nainštalovať NVDA na úvodnej obrazovke.

Po spustení inštalácie sa vás program opýta, či skutočne chcete NVDA inštalovať a takisto vás upozorní v prípade, že sa rozhodnete aktualizovať už nainštalovanú verziu NVDA. Inštaláciu spustíte aktivovaním tlačidla Pokračovať. Počas inštalácie máte niekoľko možností, ktoré sú opísané v nasledujúcej podkapitole. Po úspešnom nainštalovaní sa zobrazí okno so správou, ktoré môžete zatvoriť stlačením tlačidla OK. Po zatvorení okna sa NVDA reštartuje.

Spúšťať NVDA pri zobrazení prihlasovacej obrazovky:

Umožňuje nastaviť, či sa má NVDA automaticky spustiť pri zobrazení prihlasovacej obrazovky, teda ešte pred tým, ako zadáte svoje heslo.

Vytvoriť odkaz na pracovnej ploche so skratkou ctrl+alt+n:

Môžete sa rozhodnúť, či chcete, aby sa pri inštalácii NVDA vytvoril odkaz na pracovnej ploche. Ak sa rozhodnete vytvoriť odkaz, inštalátor automaticky tomuto odkazu priradí skratku ctrl+alt+n. Touto skratkou budete môcť NVDA kedykoľvek spustiť.

Vytvorenie prenosnej verzie:

Ak vytvárate prenosnú verziu priamo so súboru so stránky NVDA, aktivujte tlačidlo Vytvoriť prenosnú verziu.

V nasledujúcom dialógu môžete vybrať priečinok, v ktorom sa uloží prenosná verzia NVDA. Môže to byť priečinok na vašom pevnom disku, USB kľúči, pamäťovej karte alebo inom prenosnom médiu. K dispozícii je tiež voľba, ktorá umožňuje zahrnúť do prenosnej verzie nastavenia práve prihláseného používateľa. Táto možnosť je dostupná len ak vytvárate prenosnú verziu z nainštalovanej verzie NVDA a nezobrazí sa, ak vytvárate prenosnú verziu priamo zo stiahnutého súboru zo stránky NVDA.

Vytvorenie prenosnej verzie potvrdíte stlačením tlačidla Pokračovať. Po úspešnom skopírovaní súborov sa zobrazí správa, ktorá vás informuje o úspešnosti operácie. Dialóg zatvorte aktivovaním tlačidla OK.

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2012. [Webmaster: spravca@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].