Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Digitalizácia kníh


Digitálna knižnicaDigitalizácia kníh › Digitalizácia kníh

Koncom roka 2008 Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich poskytla vďaka Nadácii VUB
pre našich čitateľov zaujímavý projekt, vrámci ktorého si mohli naši čitatelia zdarma objednať digitalizáciu ľubovolnej knihy, ktorá sa
nachádzala vo fondoch Univerzitnej knižnice.

V uvedenom projekte bude Univerzitná knižnica pokračovať aj do konca tohto roka. Do 30. 11. 2010 môžu naši čitatelia opäť vyplniť formulár,
na základe ktorého Vám zašleme zdigitalizované knihy vo formáte RTF, prípadne pre slabozrakých aj vo formáte PDF aj s obrázkami.
Uvedená služba sa bude dať využiť, kým sa nenaplnia kapacity Univerzitnej knižnice.

Z nižšie uvedeného zoznamu z roka 2008, prípadne zo zoznamu z tohto roka si môžete objednať ľubovolnú knihu, ktorú Vám zašleme vo formáte RTF.

Zoznam zdigitalizovaných kníh za rok 2010

V spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave sme realizovali pre našich používateľov novú službu EoD - Elektronická kniha na objednávku.
EoD (e-Book on Demand) je služba, ktorá sa rozvíja v rámci medzinárodného projektu v programe eTEN (Trans-European Telecommunications Networks). Cieľom je poskytovať operatívne digitalizačné služby s pridanou hodnotou. Na základe objednávky sa požadovaný dokument (kniha,..) zdigitalizuje, spracuje programom OCR a zašle obratom v elektronickej forme objednávateľovi. Pri spracovaní sa rešpektuje zákon o ochrane autorských práv. Len čo Univerzitná knižnica danú knihu zdigitalizuje a zašle do našej knižnice, hneď ju zverejníme v tomto zozname. Nižšie uvedené knihy boli Univerzitnou knižnicou v Bratislave zdigitalizované väčšinou na základe objednávky našich nevidiacich používateľov. Nevidiaci a slabozrakí používatelia našej knižnice si môžu objednať tieto knihy e-mailom. Obratom im zašleme knihu vo formáte RTF.


Ukážky digitalizovaných kníh:

Zdigitalizované knihy KU KONCU ROKA 2008:

Arendtová: Púvod totalitarizmu
Bérešová: English for health and social care students
Boroš: Psychológia
Bukovský: Návod na prežitie pre muža
Clark: Noc mi dáva moc
Courtois: Čierna kniha komunizmu
Dahl: Charlie a veľký sklený výťah
Ďuríčková: Krása Nevídaná
Fotta: Základy filozofie
Gaarder: Sofiin svet
Hečko: Dobrodružstvo prekladu
Hesse: Siddhártha
Heyerdahl: Aku-Aku
Hrúz: Okultizmus
Johanides: Súkromie
King: Všetko je možné
Komačeková: Fyzikálna terapia
Kuglerová: Čarodejnica z Petrovíc
Kvetko: Slovensko - anglický frazeologický slovník
Kvetko: Slovník
Kolivoško: 1000 dobrých kníh
Lajčiak: Slovensko a kultúra
Laučik: Pohyblivý v pohyblivom
Levická: Teoretické aspekty sociálnej práce
LEYNER: Prečo majú muži bradavky
Marešová: Nad sekundou hrmí
Marešová: Primanky se rojí
Marešová: Tercianky s čertem
Matkin: Mexická vlna
MAY: Náčelník Apačú
Mihalkovič: Ľútosť
Mihalkovič: Zimoviská
Ondruš: Šialený mesiac
Ondruš:Posunok s kvetom
Pavlík: Elements of sociolinguistics
Roschiny: Život Panny Márie
Sloboda: Narcis
Slovenčina pre cudzincov
Slovensko Dejiny
Slovensko: Kultúra
Slovensko: Ľud
Slovensko: Príroda
Stacho: Dvojramenné čisté telo
Strieženec: Slovník sociálnej práce
Škvareninova: Rečová komunikácia
Štrpka: Krátke detstvo kopijníkov
Tatarka: Farská republika
Tokárová: Kapitoly so sociálnej práce
Vanis: Úvod do pedagogiky
Wight: Zverolekár spisovatelem
Základy etiky
Základy psychológie
Základy sociológie
Zamarovský: Grécky zázrak
Zamarovský: Aeneas
Zamarovský: Dejiny písané Rímom
Zamarovský: Na počatku byl Sumer
Zamarovský: Objevení Tróje
Zamarovský: Za sedmi divy sveta
Zamarovský:Sinuhet
Zelinka: Príbehy z Karpat
Zelinová: Alžbetin dvor
Zelinova: Kvet hrôzy
Zelinová: Volanie vetra


 

Zdigitalizované knihy KU KONCU ROKA 2010:

Benedikt XVI., pápež Pavol, apoštol národov   
Benedikt XVI., pápež Ježiš Nazaretský
De Liguori, Alfonz Maria Cesta lásky
Dermek, Andrej Chlieb a Slovo
Ekman, Ulf  Kazit skutky ďábla
Ekman, Ulf  Tvorivá myseľ
Ekman, Ulf  Moc nového stvoření
Ekman, Ulf  Zrodený pre víťazstvo
Ekman, Ulf  Našiel som svoj osud
Ekman, Ulf  Modlitba mení národy
Forrest, Tom    Ježiš ma uzdravuje
Groch, Erik Jakub Ábé, Aha a spol.
Groch, Erik Jakub Píšťalkár
Hahn, Scott  Bože buď milostivý
Hahn, Scott  Baránkova večera
Hahn, Scott  Kto si Mária
Hamilton, Alexander Listy federalistov
Hunčár, Martin Chceš sa stať misionárom?
Hunčár, Martin Dopraj duši raj
Hunčár, Martin Drakozdrap
Hunčár, Martin  Ako Janko Oriešok porazil draka
Ivančič, Tonislav Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
Ján Pavol II., pápež Christifideles laici - o povolaní a poslaní laikov vo svete
Kamienska, Anna Osem blahoslavenstiev
Kocián, Marián Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán
Kocián, Václav Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka
Kocián, Václav Uzdravovanie Slovenska, srdca Európy
Korec, Ján Chryzostom Kríž vo svetle pravdy
Korec, Ján Chryzostom O Eucharistii
Korec, Ján Chryzostom O spáse v Kristovi
Korec, Ján Chryzostom Evanjelium - zážitok novosti
Korec, Ján Chryzostom Rok nad evanjeliom
Korec, Ján Chryzostom Ste svetlo sveta
Korec, Ján Chryzostom O tajomstvách a Zjavení
Korec, Ján Chryzostom Nad  Starým  zákonom
Korec, Ján Chryzostom Ježiš evanjelií
Korec, Ján Chryzostom Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev
Kupka, Ivan Praktické aplikácie neurolingvistického programovania
Lachmanová, Kateřina Zamknuté znútra
Madre, Philippe Modlitby za uzdravenie
Mannová, Elena Krátke dejiny Slovenska
Mariakumar, James Z matkinho lona do otcovho náručia
Maxwell, John C. 21 zákonov vodcovstva
Maxwell, John C. 17 zákonov tímovej práce
Meško, Dušan, Katuščák, Dušan a kol. akademická príručka
Mráz, Bohumír Dejiny výtvarnej kultúry 3
Pereira, Mary Abba, príď kráľovstvo Tvoje
Rosage, David E. Moje slová sú duch a život
Royová, Kristína Výber zo spisov 4
Royová, Kristína Výber zo spisov 
Royová, Kristína Výber zo spisov
Royová, Kristína Rozprávky
Royová, Kristína Bez Boha na svete
Royová, Kristína V slnečnej krajine , Traja kamaráti
Royová, Kristína  Výber zo spisov 5 - Rozprávky
Scruton, Roger Estetické porozumění
Štrbová - Jarošová, Iva Objavujeme svätú omšu
Tardif, Emiliano V ohni lásky Ducha Svätého
Tardif, Emiliano Charizma uzdravovania
Tartally, Ilona Život na vrchovine
Terézia, z Lisieux sv.  Súborné dielo sv. Terézie z Lisieux / Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre , [z franc. orig. prel. Ivan Marianov ... et al.] / 1. zväzok / Príbeh mojej duše
Valent, František Nezlomený diablom
Varšo, Miroslav Zjedz, čo máš po ruke
Varšo, Miroslav  Počúvaj, Izrael
Vašek, Štefan a kol. Špeciálna pedagogika Terminologický a výkladový slovník
Waach, Hildegarda Charles de Faucould
Welsch, Wolfgang Estetické myslenie
Wilkerson, David Začalo to dýkou a křížem
Wilkerson, David, Sherill, John Dýka a kríž (Od delikvencie k oslobodeniu)
Zschech, Darlene Uctievanie za hranicami všednosti
Žilka, Tibor Poetický slovník

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2012. [Webmaster: spravca@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].