Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Kontakt


Digitálna knižnica › Kontakt

Sídlo a adresa pre zasielanie pošty: 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Štúrova 36
054 65 Levoča

ICO: 37780387
DIC: 2021446768

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0006 9835
BIC: SPSRSKBAXXX

príjmový účet SKN: 7000069835/8180


ÚSTREDŇA

IP tel.: +421 53 2451 001

ÚSEK RIADITEĽA
Riaditeľ
Ing. František HASAJ
IP tel.: +421 53 2451 201
Mobil: 0905 920 020
E-mail: riaditel(@)skn.sk , frantisek.hasaj(@)skn.sk

Vedúca sekretariátu
PhDr. Mária BENDÍKOVÁ
IP tel.: +421 53 2451 202
Mobil: 0905 905 414
E-mail: skn(@)skn.sk , maria.bendikova(@)skn.sk

EKONOMICKO-HOSPODÁRSKE ODDELENIE
Vedúci oddelenia
Ing. Marián FERKO
IP tel.: +421 53 2451 203
Mobil: 0905 894 985 
E-mail: marian.ferko(@)skn.sk

Mzdová účtáreň
Helena Tkáčová
IP tel.: +421 53 2451 200
E-mail: helena.tkacova(@)skn.sk

ODDELENIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
Vedúca oddelenia
Mgr. Alena REPASKÁ
IP tel.: +421 53 2451 209
Mobil: 0907 944 602 E-mail: alena.repaska(@)skn.sk  

Metodická činnosť a tvorba knižničného fondu
Anna Tabáková, Mgr. Katarína Sámelová, Valéria Číková 
IP tel.: +421 53 2451 207
E-mail: metodika(@)skn.sk , anna.tabakova(@)skn.sk , katarina.samelova1(@)skn.sk , valeria.cikova(@)skn.sk 

Výpožičky literatúry pre deti a mládež 
Jana GondováIP
tel.: +421 53 2451 231
E-mail: jana.gondova(@)skn.sk 

Výpožičky zvukových dokumentov, Námestie Majstra Pavla 32
Emília Kollárová (osobné výpožičky)
IP tel.: +421 53 2451 010
E-mail: emilia.kollarova(@)skn.sk  

Oľga Kamenická (expedícia zvukových dokumentov)
IP tel.: +421 53 2451 206E-mail: sluzby(@)skn.sk , olga.kamenicka(@)skn.sk 

Výpožičky braillovských dokumentov, Námestie Majstra Pavla 32
Ing. Daniela Bonková, Irena Jablonovská (osobné výpožičky, expedícia braillovských dokumentov)
IP tel.: +421 53 2451 210 
E-mail: daniela.bonkova(@)skn.sk , irena.jablonovska(@)skn.sk 

Digitálna knižnica
Mgr. Norbert Végh
IP tel.: +421 53 2451 205
Mobil: 0918 484 106 
E-mail: norbert.vegh(@)skn.sk 

REDAKCIA
Šéfredaktorka
Mgr. Gabriela RERKOVÁ
IP tel.: +421 53 2451 004
Mobil: 0918 809 472
E-mail: gabriela.rerkova(@)skn.sk

Redaktori
Ján Petrík
IP tel.: +421 53 2451 212
E-mail: jan.petrik(@)skn.sk    

Mgr. Daniela Dubivská, Mgr. Peter Haško
IP tel./fax: +421 53 2451 003
E-mail: daniela.dubivska(@)skn.sk , peter.hasko(@)skn.sk 

ODDELENIE ZVUKOVÝCH ŠTÚDIÍ
Vedúci oddelenia
Ing. Milan HEIMSCHILD
IP tel.: +421 53 2451 005
Mobil: 0918 809 471
E-mail: milan.heimschild(@)skn.sk

Prepis zvukových kníh
Bc. Anna Madejová
IP tel.: +421 53 2451 006
E-mail: anna.madejova(@)skn.sk 

ODDELENIE TLAČE A EXPEDÍCIE
Vedúci oddelenia
Ing. Ján MELUCH
IP tel.: +421 53 2451 208
Mobil: 0905 585 937
E-mail: jan.meluch(@)skn.sk

Služby pre čitateľov (objednávky časopisov, kalendárov, slepeckého papiera a iných produktov)
Zuzana Šilonová
E-mail: expedicia(@)skn.sk , zuzana.silonova(@)skn.sk
IP tel.: +421 53 2451 211

Webmaster
E-mail: webmaster(@)skn.sk

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
E-mail: info(@)skn.sk

Prijímanie sťažností
E-mail: staznosti(@)skn.sk

Technický servis
Oktavián Olekšák
IP tel.: +421 53 24 51 002
Mobil: 0918 899 012E-mail: oktavian.oleksak(@)skn.sk

GPS súradnice: 49.026754,20.59649

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2015. [Webmaster: spravca@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].