Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Zoznam členov SNS IAML


ÚvodSNS IAMLZoznam členov SNS IAML › Zoznam členov SNS IAML

Úvod  |  SNS IAML  |  Zoznam členov SNS IAML  |  Stanovy  |  Zápisnice  |  Správy  | Dokumenty na stiahnutie  |  Fotogaléria  |  Podujatia  |  Aktuality  |  Komisie

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA IAML

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA SNS IAML

Hudobné centrum
Michalská 10
815 36  Bratislava

Kysucká knižnica
17. novembra 1258
022 01  Čadca  

Katolícka univerzita
Pedagogická fakulta
Nám. A. Hlinku 56
034 01  Ružomberok

Konzervatórium v Košiciach
Timonova 2
042 03  Košice

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
Štúrova 36
054 65 Levoča  

Konzervatórium v Žiline
Ul. J. M. Hurbana 48
010 01  Žilina

Krajská knižnica Karola Kmeťka
Samova 1
950 51  Nitra                                

Podtatranská knižnica
Podtatranská 1548/1
058 80  Poprad

Prešovská univerzita
IHVU FF PU
Ul. 17. novembra 1
080 01  Prešov

Považská knižnica
Štúrova 41/14
017 01  Považská Bystrica

Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9
975 58  Banská Bystrica

Tekovská knižnica
Sládkovičova 2
934 68  Levice

Slovenské národné múzeum
Hudobné múzeum
Vajanského nábr. 2
P. O. Box 13
810 06  Bratislava

Verejná knižnica Jána Bocatia
Hlavná 48
042 61  Košice

Univerzita Komenského
Katedra muzikológie
FF UKGondova 2
P. O. Box 32
814 99  Bratislava    

Verejná knižnica Michala Rešetku
SNP 2
911 82  Trenčín

Univerzita Konštantína Filozofa
Pedagogická fakulta
Tr. A. Hlinku 1
949 74  Nitra

 

Univerzitná knižnica
Hudobný kabinet
Michalská 1
814 17  Bratislava

 

Ústav hudobnej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 05  Bratislava

 

Vysoká škola múzických umení 
Ústredná knižnica
Zochova 1
813  01  Bratislava

 
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied - Katedra hudby
Univerzitná 821/1
010 26  Žilina
 INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA:

PhDr. Anna Kucianová, PhD.
Kuzmányho 8
036 01 Martin

 

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 14. 7. 2016. [Webmaster: spravca@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].