Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Podujatia


ÚvodSNS IAML › Podujatia

Literárny klubLiterárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vznikol preto, aby vytvoril priestor zrakovo hendikepovaným, predovšetkým píšucim autorom. Mnohí sú roky aktívnymi účastníkmi celoslovenskej súťaže určenej zrakovo postihnutým nazvanej Dni Mateja Hrebendu. Najmä tu má prístav ich vlastná tvorba – poézia i próza. Mnohé literárne pokusy nevidiacich by sa však nestratili ani na iných celoslovenských literárnych súťažiach. Literárna hodnota prác týchto autorov ich predurčuje začleniť sa totiž aj do kontextu známych celoslovenských či medzinárodných literárnych súťaží. Aj preto vznikajú kluby. Aby pomohli začínajúcim autorom vyhovieť náročnosti samotných súťaží a naučili ich nahliadať na svoje básne či prozaické diela sebakriticky. S touto schopnosťou sa nerodíme, je potrebné zvládnuť ju prostredníctvom kritiky a podnetov od lepších a skúsenejších. O to sa bude snažiť aj tento klub – jeho aktéri i účastníci.

V súčasnosti už existujúce literárne kluby na Slovensku vytvorili vzácne tvorivé podhubie, ktoré podporuje a spoluvytvára zázemie pre mladých začínajúcich literátov. Aj tento klub sa chce zaradiť medzi tie, ktoré umožnia autorom rôznych vekových kategórií stretnúť sa a diskutovať o vlastnej tvorbe i súčasnom literárnom dianí.
Aj keď má Levočský literárny klub ambíciu prednostne zahrnúť do svojich aktivít zrakovo hendikepovaných, otvára dvere aj ostatným záujemcom. Spájanie svetov vidiacich a nevidiacich či inak hendikepovaných v oblasti tvorby nevnímame ako problém, skôr naopak. Klub je prístupný všetkým, ktorí majú radi poéziu či prózu, majú za sebou literárne začiatky a chcú o svojej tvorbe diskutovať so skúsenými i známymi autormi – prozaikmi a básnikmi. Ponúka začínajúcim autorom jedinečnú možnosť konfrontácie naživo. A samozrejme, obohacujúce stretnutia so známymi osobnosťami v oblasti kultúry a umenia.

Plánované klubové stretnutia sa uskutočnia raz za dva mesiace okrem letných prázdnin, teda 5 krát ročne. Zárukou je aj stála účasť známeho spišského básnika, rozhlasového a divadelného tvorcu a publicistu Jána Petríka, ktorý je v súčasnosti redaktorom v SKN v Levoči.
Poďakovanie patrí iniciátorovi myšlienky - riaditeľovi inštitúcie Ing. Františkovi Hasajovi, ktorý aktivitu podporil aj poskytnutím priestorov, kde sa klub koná – v Izbe Mateja Hrebendu na Námestí Majstra Pavla č. 32.

Ak máme krátkodobo činnosť klubu bilancovať, prvé stretnutie sa uskutočnilo 27. apríla 2011, ďalšie v júni, s hosťom – slovenským prozaikom Milanom Čarňanským. Tretie plánujeme 13. septembra o 13. hodine opäť v Izbe M. Hrebendu na Námestí Majstra Pavla č. 32. Pozývame všetkých milovníkov literatúry a umenia! Na našej stránke vás budeme pravidelne informovať o klubovej činnosti aj o termínoch konania ďalších stretnutí.

Štatút literárneho klubu:

Daniela Dubivská


Vianočne i literárne

Klubovanie v Nitre 2013

Klubovanie na cestách

Namiesto jari

Marcový literárny klub klope na dvere

Smutný básnik s usmievavou dušou

Literárny klub otvára dvere umenia aj v novom roku
Po lete opäť v klube

S hokejom v pätách...

Tri predpoklady úspechu 

Klubová aréna tentoraz s básnikom

Literárny klub pri SKN potešujúco rastieLiterárna tvorba spojila dva kluby

Predvianočný literárny klub

Príďte sa inšpirovať poéziou básnika Radoslava Tomáša


 

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2014. [Webmaster: spravca@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].