Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Projekt


Úvod › Ostatné

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

 


I. Jarná výzva 2006

Projekt "Sprístupnenie zvukových kníh v digitálnej forme nevidiacim a slabozrakým používateľom prostredníctvom webového sídla Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu" je podporený Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií.


Cieľ projektu
:
Sprístupniť knihy pre nevidiacich a slabozrakých používateľov vydávaných SKN prostredníctvom webového sídla SKN v digitálnej forme za účelom zníženia informačného deficitu tejto skupiny obyvateľstva. Prístup musí byť zabezpečený tak, aby tieto elektronické zdroje mohli využívať výhradne nevidiaci a slabozrakí používatelia.

Súčasný stav:
SKN má vo svojom fonde vyše 4200 titulov zvukových dokumentov, z ktorých cca 1000 ks je nahraných ešte na cievkach, 2900 na analógových kazetách a cca 300 na audio CD. Analógový záznam sa časom samovoľne znehodnocuje.
Uvedené tituly môže SKN poskytovať na základe Autorského zákona výhradne nevidiacim a slabozrakým používateľom. Nevidiacim sa posielajú tituly výhradne na analógových kazetách poštou, pričom je náročné zabezpečiť, aby sa pri takomto zasielaní fyzicky nepoškodili. Vyhľadávanie a orientácia vo zvukovej knihe, ktorá pozostáva napr. z 20 audiokaziet je pre nevidiaceho veľmi obtiažna.


Implementačný plán projektu:

 • Návrh zabezpečovacieho softvéru, ktorý okrem mena a hesla umožní využitie ďalších zabezpečovacích mechanizmov (grid karta, zabezpečovací softvér na strane používateľa, obmedzenie na objem a počet „sťahovaných“ dát, ...)
 • Realizácia prístupového portálu s dôrazom na ochranu autorských práv a prístupnosť pre nevidiacich
 • Digitalizácia najžiadanejších monografií a ďalších zvukových dokumentov, ktoré SKN môže poskytovať na základe Autorského zákona

Časový harmonogram projektu:

 • Jún – júl 2006 prípravné práce

 • August – september výberové konanie na dodávateľa portálu

 • Október – realizácia bezpečnostného portálu

 • November – digitalizácia dokumentov, skúšobná prevádzka portálu

 • December – sprístupnenie portálu pre nevidiacich a slabozrakých

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

II. Jesenná výzva 2005


Projekt "Sprístupnenie zvukových časopisov v digitálnej forme nevidiacim a slabozrakým používateľom prostredníctvom webového sídla Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu" je podporený Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií.


Cieľ projektu
:
Sprístupniť časopisy pre nevidiacich a slabozrakých používateľov vydávaných SKN prostredníctvom webového sídla SKN v digitálnej forme za účelom zníženia informačného deficitu tejto skupiny obyvateľstva.

Súčasný stav:
SKN v súčasnosti vydáva zvukové časopisy (Nový život, Prameň, Pohyb, Rozhľady, Novet, Nádej, Akord, Dotyky, Život, Plus 7 dní, Rebecca) v podobe analógových audiokaziet nevidiacim a slabozrakým používateľom. Časopisy sú zasielané poštou. Po vypočutí musia nevidiaci a slabozrakí používatelia audiokazety vrátiť.

Implementačný plán projektu:

 • Implementácia redakčného systému.
 • Digitalizácia časopisov.
 • Prevod časopisov do formátov prístupných pre nevidiacich.
 • Realizácia webového sídla.
 • Sprístupnenie časopisov v digitálnej forme na webovom sídle SKN.

Časový harmonogram projektu:

 • December 2005 – Prípravné práce projektu.
 • Január - marec 2006 - Výberové konanie na redakčný systém.
 • Apríl – jún 2006 - Digitalizácia do vhodných formátov.
 • Júl – september 2006 - Zhotovenie webového sídla.
 • Október 2006 - Skúšobná prevádzka.

Dňa 15. 2. 2006 bola podpísaná zmluva s dodávateľom CMS systému, firmou ELET, s.r.o..
Od 15. 3. 2006 sú prístupné všetky články z časopisu Nový život, ročník 2005, ktoré bolo možné zverejniť na internete s pihliadnutím na dodržanie Autorského zákona.
Dňa 10. 5. 2006 získalo webové sídlo SKN prvú cenu v súťaži Top WebLib v kategógii špeciálnych knižníc.

Vyhodnotenie:
 

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2006. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].